wet werk en zekerheid

Ben jij klaar voor de Wet werk en zekerheid?

Ben jij al voorbereid op de wet werk en zekerheid?

Nog een paar weken en dan is het alweer 1 januari 2015. Het jaar waar veel veranderingen in het arbeidsrecht uitgevoerd moeten gaan worden.

Heb jij alle wijzigingen op een rijtje?

Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de veranderingen. In mijn werk zie ik vaak dat leidinggevende niet op de hoogte zijn van de regels over het arbeidsrecht. Natuurlijk heeft ieder zijn eigen vakgebied. Als leidinggevende wordt het nu wel tijd om op de hoogte te zijn van de veranderingen per 1 januari. Als je namelijk niet op tijd zaken geregeld hebt, dan kan het je geld gaan kosten.

Wat zijn per 1 januari 2015 de nieuwe regels?

  1. In tijdelijke contracten van maximaal zes maanden mag geen proeftijd meer worden opgenomen. Dat geldt ook voor een aansluitend contract.
  2. In tijdelijke contracten mag alleen onder bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding worden opgenomen. Dat is alleen het geval als het concurrentiebeding een ‘zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang heeft’. Is dit het geval, dan moet je in het concurrentiebeding aangeven waarom het noodzakelijk is dat een werknemer na zijn dienstverband niet bij concurrerende organisaties mag gaan werken. Ontbreekt de motivatie, dan is het beding nietig.

Bij nieuwe contracten die je aangaat na 1 januari mogen bepalingen 1 en 2 vrijwel niet meer in het contract staan. Het concurrentiebeding zal in hele bijzondere gevallen nog kunnen. De meeste bedrijven zullen hier geen gebruik van kunnen maken.

  1. Heb je jongeren onder de 18 jaar in dienst en werken die maximaal 12 uur per week? Dan gelden de ketenbepaling (3 contracten in 36 maanden) en de transitievergoeding niet. Ook niet als medewerkers worden ontslagen na hun 18e verjaardag.
  2. Wanneer u gebruik maakt van uitzendkrachten, dan maken deze na 18 maanden aanspraak op een tijdelijk arbeidscontract bij de uitzendorganisatie.
  3. In de arbeidsovereenkomst kan worden opgenomen dat er tijdens de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst geen loondoorbetalingsplicht is. Dus als je een werknemer in een bepaalde week niet nodig hebt, hoef je geen loon te betalen. Tot zover geen veranderingen. Maar waar je deze periode van zes maanden nu nog onbeperkt kan verlengen in de cao, mag dat straks na zes maanden niet meer als het om structurele werkzaamheden gaat. Het betreft hier veelal de zogenoemde nul-uren contracten.
  4. Heeft een medewerker een contract voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer dat automatisch eindigt? Dan moet u uiterlijk één maand   voor het einde van het contract schriftelijk aan de werknemer laten weten of het contract wel of niet verlengd wordt.

Dit laatste punt is een hele belangrijke bepaling. Als je namelijk niet voldoet als bedrijf aan deze bepaling dan moet je verplicht extra salaris uitbetalen. Ben je 1 maand te laat dan betaal je een maand salaris. Ben je een deel van de maand te laat, dan betaal je naar rato. In de wet is bepaald dat dit ook gebeurd als je de verlenging te laat geeft. De medewerker krijgt dan ook extra salaris uitbetaald. De medewerker moet dit wel opeisen en de werknemer hoeft hier niet voor te werken.
Op basis van de ervaring uit het verleden, hoe vaak vergeten wordt dat een contract bijna afloopt, verwacht ik zelf dat de eerste tijd bedrijven hier fouten mee gaan maken. Dat is jammer want het kost alleen maar geld. Het is dus zaak de administratie heel goed op orde te hebben en te houden.

Zijn dit alle wijzigingen in de wet werk en zekerheid?

Nee per 1 juli 2015 verandert er nog meer in de wet. Dit zijn veranderingen met grotere gevolgen. De regering beoogt met de nieuwe wet werk en zekerheid om meer zekerheid te creëren voor tijdelijke werknemers. Het is nog te vroeg om te zeggen of de wet hierin geslaagd is. De komende maanden zal er veel jurisprudentie ontstaan. Dat wil zeggen uitspaken van de rechter op vragen of conflicten. Hierin zal een nadere uitleg van de wet gegeven worden op basis van rechtspraak.

Over de veranderingen van 1 juli 2015 zal ik in de komende weken een nieuw artikel schrijven. Het gaat te ver om dat allemaal in één artikel te schrijven en op 1 juli 2015 ben je ze mogelijk alweer vergeten.

Kort samengevat heb ik aan de hand van 6 punten de veranderingen in de wet werk en zekerheid per 1 januari 2015 willen schetsen. De komende tijd zal deze wet verder vorm krijgen door nieuwe jurisprudentie.

Heb jij een vraag over de veranderingen in de wet werk en zekerheid?

Stel je vraag in het onderstaande commentaar veld. Ik zal ze allemaal beantwoorden.

Als dit artikel interessant is voor mensen in jouw netwerk, wil je het dan ‘delen’ door op één van de social media knoppen hieronder te klikken?

Leave A Response

* Denotes Required Field