In het MKB werk ik in zeer verschillende rollen. De ene keer ben ik adviseur/ uitvoerder, de andere keer leidinggevende,trainer, coach of projectleider. Alle rollen zijn leuk en hebben hun charme. Juist de afwisseling zorgt er voor mij voor dat het werk leuk blijft. Alle rollen hebben een grote gemene deler. Ik werk met mensen voor mensen om organisaties, afdelingen en individuen tot een grotere ontwikkeling te laten komen.

Concrete resultaten/ rollen van mij in het MKB bedrijf kan ik indelen in groepen:
Het begeleiden, coachen en faciliteren van leidinggevende: Het betreft hier een één op één situatie, waarbij leidinggevende hulp krijgen om individuele situaties aan te pakken en om uitvoering te geven aan het personeelsbeleid.

Training en workshops:  Trainingen in het kader van communicatie, leiderschap, werkwijzen en workshops over cultuur, missie, visie zijn vaste onderdelen om teams te laten werken als positieve eenheden.

Uitvoering geven aan personeelsbeleid: Enkele gerichte voorbeelden zijn het maken van een personeelshandboek, de arbeidsovereenkomsten aanpassen aan het nieuwe arbeidsrecht, omgangsregels social media, functionerings-en beoordelingsgesprekken. Het opzetten van opleidingsplannen die aansluiten bij de visie.

Vervangingen van HRM leidinggevenden, Senior-adviseurs en Senior uitvoerenden tijdens langdurige afwezigheid of zwangerschapsverlof van de functionaris.

Reorganisaties: Van reorganisatieplan tot en met het begeleiden van individuele ontslaggevallen. Hierbij behoort ook het onderhandelen met de ondernemingsraad en vakbonden. De verschillende wegen van ontslag, zoals vaststellingsovereenkomst, UWV en kantonrechter zijn voor mij bekend.

Organisatieveranderingen: Iedere organisatie kent kleine en grote veranderingen. Het is heel belangrijk dat aan alle details gedacht wordt. Een noemenswaardige verandering voor mij was de inrichting van een functioneel ingerichte organisatie naar een procesgerichte organisatie.

Communicatie: Bij organisatieveranderingen en het dagelijkse werk hoort een goede communicatie. Het op de hoogte houden van leidinggevende, medewerkers, ondernemingsraad, vakbonden en media. Tegenwoordig een belangrijk punt, hoe gaat u om met social media tijdens dit soort processen.

Verhuizingen: Grotere en kleinere verhuizingen heb ik mogen meemaken, voorbereiden en arbeidsvoorwaardelijk mogen begeleiden. Hierbij heb ik het over bedrijfsonderdelen tot een complete vestiging. Een vast onderdeel is het overleg met de vakbonden over aanvullende personeelsregelingen.

Projecten: In de voorgaande blokjes heb ik al veel punten genoemd, die ik feitelijk ook als project ervaar. Aanvullende zaken zijn het implementeren van een tijdsregistratiesysteem, juridische dossiercontroles, procesverbeteringen van afdelingen, opbouw competentie management. Teveel om op te noemen.

Leave A Response

* Denotes Required Field